• Grupo Arteco Nororeste SLU
 • Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra al Tomo y Libro 3125, folio 130, de la Hoja PO-38.491, inscripción 1ª

     Inicio      ITE O INFORME DE EVALUACIÓN DEL
                                                .
  ITE / INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO IEE

  Cando se presentará o Informe de Avaliación dos Edificios (IAE)?

  No ano 2016 os inmobles con máis de 50 anos de antigüidade (construídos ata 1966) que non presentaron o anterior informe de ITE.

  No ano 2017 os inmobles construídos ata 1919 que presentaron o informe de ITE e os de máis de 50 anos (construídos ata 1967) que non presentaron o informe de ITE.

  A renovación periódica do IAE será cada 10 anos.

  Contido do informe

  Fichas xurídicas e técnicas da edificación.

  Parte I – Avaliación do estado de conservación do edificio

  Parte II – Avaliación das condicións básicas de accesibilidade universal

  Parte III – Certificado de eficiencia enerxética

  Documentación complementaria

  Consulta descritiva e gráfica de datos catastrais.

  Certificado de colexiación do técnico debidamente actualizado


  ¿Qué precio tiene el IEE?


  Consulte en nuestro teléfono 986431110 o en nuestra oficina previa cita 620220009 Móvil inspecciontecnicaedificiosvigo@gmail.com  
  986431110 Oficina
  620220009 Móvil
  inspecciontecnicaedificiosvigo@gmail.com